Νέα εργαστήρια μετά το Πάσχα!
Καλή Ανάσταση και καλή ξεκούραση!

Πολλές ευχές,
Παναγιώτης


Παναγιώτης Τερζάκης (c) 2018. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται η αντιγραφή.
Παναγιώτης Τερζάκης
Εκπαιδευτής & Σύμβουλος Φωνής (ΜΜ)
Voice Coach & Consultant (MM)
                       "Η δική σου φωνή πρέπει να ακουστεί!"

"Η φωνή του ηθοποιού"

Μέσω της προσωπικής μεθοδολογίας φωνητικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των φωνητικών και επικοινωνιακών προσόντων και ικανοτήτων, οι οποίες και διδάσκονται στο εργαστήριο αυτό ο Παναγιώτης Τερζάκης κατευθύνει τους συμμετέχοντες να  εξερευνήσουν, να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους τεχνικές και "εργαλεία" που έχουν ως στόχο την ασφαλή χρήση και διαχείριση της φωνής σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Η συμμετοχή στην ομάδα φωνής αποσκοπεί στη διαδραστική και βιωματική εκπαίδευση της φωνής μέσω συγκεκριμένων ασκήσεων και δράσεων. Οι ασκήσεις αυτές είναι ένας μελετημένος συνδυασμός ασκήσεων ευρυθμίας, κινησιολογίας και φωνητικής σε δοσμένες και μη συνθήκες.Άμεση εφαρμογή στον εκάστοτε ρόλο.
Ειδικά προγράμματα για σπουδαστές δραματικών σχολών.


Στόχος του εργαστηρίου:

- Ασκήσεις αναπνοής  και διαφράγματος
- Βελτίωση της εκφοράς της φώνησης και του λόγου
- Εξερεύνηση της φωνής  και  ενδυνάμωση του λόγου
- Φυσική και ασφαλής προετοιμασία
- Τεχνική απεύθυνσης και χειρισμού έντασης
- «Κούρδισμα» φωνής και έντασης σε δοσμένη συνθήκη
- Απομυθοποίηση προβλημάτων και «εμποδίων»